C- Nordic Management

Pikakurssi arvonlisäverotukseen

Mikä on arvolisävero eli ALV?

Arvonlisävero on kulutusveroksi luokiteltava vero, joka kohdistuu palvelujen ja tavaroiden kuluttajaan. Pääsääntönä voidaan pitää, että lähes kaikkien tavaroiden ja palveluiden myynti on arvonlisäverollista: yritykset, jotka ovat verovelvollisia, toimivat veronkantajina, sisällyttävät veron tuotteidensa ja palveluidensa myyntihintoihin, ja tilittävät sen edelleen valtiolle. Arvonlisäveroa ei kuitenkaan lasketa yrityksen tuloksi, vaan kyseessä on läpikulkuerä, ja viime kädessä ALV koituu kuluttajan maksettavaksi.

Milloin arvonlisäveroa maksetaan?

Arvonlisäveroa maksetaan jokaisesta tuotantoketjussa tapahtuneesta myynnistä. Jokainen porras ketjussa tilittää veroa valtiolle ainoastaan kyseisessä portaassa syntyneestä arvonlisästä ja vähennysoikeus estää veron kertaantumisen. Kun verovelvollinen hankkii tavaran tai palvelun verollista liiketoimintaansa varten, on se oikeutettu vähentämään ostohintaan sisältynyt ALV tilittäessään verohallinnolle oman myyntinsä arvonlisäveroa. Vähentämisen edellytyksenä kuitenkin on, että sekä ostaja että myyjä ovat arvonlisäverovelvollisia.

Yrityksen, joka toiminnassaan harjoittaa arvonlisäverollista myyntiä, on rekisteröidyttävä arvonlisäverovelvolliseksi ja tilitettävä ALV verohallinnolle. Vähäinen liiketoiminta on kuitenkin arvonlisäverotonta, ja mikäli yrityksen 12 kuukauden liikevaihto ei ylitä 10 000 euroa, on yritys vapautettu arvonlisäverovelvollisuudesta, eikä ilmoittautumista ALV-rekisteriin edellytetä.

Arvonlisäverokanta ja liiketoiminta

Yleinen arvonlisäverokanta Suomessa on 24 %. Kansainvälisesti vertailtuna tätä voidaan pitää melko korkeana, sillä esimerkiksi EU-maiden keskimääräinen yleinen verokanta vuonna 2017 on 21,5 %. Yleisen verokannan ulkopuolelle jää tiettyjen laissa määriteltyjen tavaroiden ja palvelujen kauppa, joihin sovelletaan alennettua verokantaa, kuten esimerkiksi elintarvikkeiden ja ravintolapalveluiden myynti. Arvonlisäveron ulkopuolelle jäävää toimintaa ovat puolestaan muun muassa lääkäripalvelut sekä vakuutus- ja rahoituspalvelut. Lisäksi eräisiin hyödykkeisiin, kuten vientitoimituksiin, sovelletaan nollaverokantaa.

Muuta huomioitavaa

Harjoitettaessa arvonlisäverovelvollista liiketoimintaa huomioitava on se, että myyjän tulee vastata siitä, että myyntitositteissa on mainittu tieto myyntiin liittyvästä arvonlisäverosta. Markkinoitaessa tuotteita ja palveluita kuluttajille, on arvonlisäveron sisällyttävä ilmoitettuun hintaan. Yritysten välistä kaupankäyntiä kyseinen hintamerkintäasetus ei puolestaan koske.

Arvonlisäverotukseen liittyy useita poikkeussääntöjä sekä paljon nippelitietoa ja lainsäädäntö muuttuu aika ajoin. Tämän takia arvonlisäverotukseen liittyvät asiat ovat usein suositeltavaa ulkoistaa tilitoimiston hoidettavaksi.

Kaipaatko sinä neuvoja arvonlisäverotukseen liittyen? Ota yhteyttä, ammattitaitoiset verolainsäädännön hallitsevat kirjanpitäjämme ovat palveluksessasi!