C- Nordic Management

Tilintarkastuspalvelut

Lakisääteiset tilintarkastukset yrityksille

Tarjoamme yrittäjälle laadukkaita tilintarkastuspalveluja ammattitaidolla Business Consultantsin kautta. Työskentelemme työssämme erittäin huolellisesti, jotta voimme tuottaa sinulle parhaan mahdollisen tuloksen. Henkilökohtainen palvelu on meille tärkeää, jotta voimme selvittää asiakkaan toiveet ja tarpeet tilintarkastuspalveluihin liittyen.

Mitä tilintarkastus on ja miksi sitä tehdään?

Tilintarkastuksella on tarkoitus varmistaa tilinpäätöksen oikeellisuus, laillisuus sekä kaikkien osapuolien tasavertainen kohtelu. Tilinpäätöksen on tarkoitus antaa riittävän oikeanlainen kuva yrityksen toiminnan tuloksesta sekä taloudellisesta asemasta lain vaatimuksien mukaisesti.  

Tarjoamme yritysasiakkaillemme laadukkaat tilintarkastuspalvelut ammattitaidolla yrityskonsulttien kautta. Noudatamme äärimmäistä tarkkaavaisuutta ja huolellisuutta työssämme, jotta voimme tuottaa parhaan mahdollisen lopputuloksen. Henkilökohtainen palvelu on meidän perustamme ja meille on tärkeää toteuttaa asiakkaiden toiveet ja tarpeet tilintarkastukseen liittyen. 

Eri kokoisilla yrityksillä on erilaiset tilinpäätössäädökset, joihin vaikuttaa yhtiömuoto sekä yrityksen toimiala. Yrittäjänä vastaat itse tilinpäätöksen oikeellisuudesta, vaikka tilinpäätös laaditaankin ammattilaisen toimesta.

Palvelutarjontaamme kuuluu muun muassa: 

  • lakisääteiset tilintarkastukset
  • yleisluontoiset tarkastukset
  • osakeyhtiölakiin perustuvat erityistarkastukset ja lausunnot
  • liikennelupien tarkastukset

Mitä tilintarkastus on ja miksi sitä tehdään?

Tilintarkastuksella on tarkoitus varmistaa tilinpäätöksen oikeellisuus, laillisuus sekä kaikkien osapuolien tasavertainen kohtelu. Tilinpäätöksen on tarkoitus antaa riittävän oikeanlainen kuva yrityksen toiminnan tuloksesta sekä taloudellisesta asemasta lain vaatimuksien mukaisesti.  

Tarjoamme yritysasiakkaillemme laadukkaat tilintarkastuspalvelut ammattitaidolla yrityskonsulttien kautta. Noudatamme äärimmäistä tarkkaavaisuutta ja huolellisuutta työssämme, jotta voimme tuottaa parhaan mahdollisen lopputuloksen. Henkilökohtainen palvelu on meidän perustamme ja meille on tärkeää toteuttaa asiakkaiden toiveet ja tarpeet tilintarkastukseen liittyen.

Eri kokoisilla yrityksillä on erilaiset tilinpäätössäädökset, joihin vaikuttaa yhtiömuoto sekä yrityksen toimiala. Yrittäjänä vastaat itse tilinpäätöksen oikeellisuudesta, vaikka tilinpäätös laaditaankin ammattilaisen toimesta.

Palvelutarjontaamme kuuluu muun muassa: 

  • lakisääteiset tilintarkastukset
  • yleisluontoiset tarkastukset
  • osakeyhtiölakiin perustuvat erityistarkastukset ja lausunnot
  • liikennelupien tarkastukset

Erityistoimeksiannot

Yrityskonsulttien tilintarkastaja suorittaa tarvittaessa myös erityistoimeksiannot, jotka eivät laajuudeltaan tai varmuustasoltaan vastaa lakisääteistä tilintarkastusta. Näissä toimeksiannoissa tilintarkastaja tekee tarvittavat tarkastukset tai toimenpiteet, ja laatii niistä raportin luottamuksellisesti toimeksiantajan käyttöön. 

Erityistehtäviin kuuluu muun muassa:

Yleisluonteinen tarkastus

Tilinpäätöksen oikeellisuuden tarkistaminen ja varmistaminen. 
Tilinpäätöksen taloudellisten lukujen analysointi. 

Erityinen tarkastus

Yhtiön taloudellisen tilanteen selvittäminen (usein vähemmistöosakkaille). 

Due Dilingence -tarkastus

Yrityskauppatilanteet, joissa kaupan kohteen kokonaiskuvasta halutaan varmuus ja halutaan selvittää mahdolliset riskitekijät. 

Lausunnot ja todistukset

Lakisääteisiin tilintarkastajan tehtäviin kuulu tilintarkastuksen lisäksi myös muut asiantuntijalausuntoja vaativat toimeksiannot, kuten lausunnot ja todistukset. 

Erityistehtäviin kuuluu muun muassa:

Yleisluonteinen tarkastus

• Tilinpäätöksen oikeellisuuden tarkistaminen ja varmistaminen. 
• Tilinpäätöksen taloudellisten lukujen analysointi. 

Erityinen tarkastus

• Yhtiön taloudellisen tilanteen selvittäminen (usein vähemmistöosakkaille). 

Due Dilingence -tarkastus

Yrityskauppatilanteet, joissa kaupan kohteen kokonaiskuvasta halutaan varmuus ja halutaan selvittää mahdolliset riskitekijät.

Lausunnot ja todistukset

Lakisääteisiin tilintarkastajan tehtäviin kuulu tilintarkastuksen lisäksi myös muut asiantuntijalausuntoja vaativat toimeksiannot, kuten lausunnot ja todistukset. 

Tilintarkastuspalvelut

Palvelu sisältää:

•Palvelutarjontaamme kuuluu muun muassa:
•Sulautumis- / jakautumissuunnitelman lausunnot.
•Lausunnot osakepääoman maksun yhteydessä.
•Muut osakeyhtiölain mukaiset lausunnot.
•Velallisen taloudellisen tilanteen selvittäminen.
•Lausunto apporttiomaisuudesta.
•Rahoitusjärjestelyyn liittyvät todistukset.
•Lausunnot selvitystilan lopettamisesta / toiminnan jatkamisesta.
•Lausunnot liikennelupien haltijoiden taloudellisista voimavaroista.
•Muut lakiin ja viranomaismääräyksiin perustuvat lausunnot ja todistukset.

Tilintarkastuspalvelut

• Palvelutarjontaamme kuuluu muun muassa:
• Sulautumis- / jakautumissuunnitelman lausunnot.
• Lausunnot osakepääoman maksun yhteydessä.
• Muut osakeyhtiölain mukaiset lausunnot.”
• Velallisen taloudellisen tilanteen selvittäminen.
• Lausunto apporttiomaisuudesta.
• Rahoitusjärjestelyyn liittyvät todistukset.
• Lausunnot selvitystilan lopettamisesta / toiminnan jatkamisesta.
• Lausunnot liikennelupien haltijoiden taloudellisista voimavaroista.
• Muut lakiin ja viranomaismääräyksiin perustuvat lausunnot ja todistukset.

Ota yhteyttä ja
pyydä tarjous auditointipalveluista!

    Ota yhteyttä ja pyydä tarjous auditointipalveluista!