C- Nordic Management

 • Tilinpäätös tehdään aina tilikauden päätteeksi. Tilinpäätöksen perustana toimii tuloslaskelma ja tase, sekä kirjanpito- ja aineistoluettelo. Tilinpäätöksessä on tarkoitus selvittää yrityksen tulos sekä varallisuuden tilannetta. Eri
 • Toiminimi eli yksityinen elinkeinoharjoittaja sekä osakeyhtiö ovat yleisimpiä yritysmuotoja Suomessa. Tarkastelemmekin tässä artikkelissa lähemmin toiminimen ja osakeyhtiön hyviä ja huonoja puolia, sekä mitä tekijöitä on
 • construction
  Työnantajamaksut ovat työnantajalle pakollisia palkan oheiskustannuksia. Työntekijän palkan sivukulut muodostuvat työnantajan lakisääteisistä vakuutusmaksuista, joita ovat seuraavat:työeläkevakuutusmaksusairasvakuutusmaksutyöttömyysvakuutusmaksutapaturmavakuutusmaksuryhmähenkivakuutusmaksuVakuutusmaksujen määrään tai maksuvelvoitteeseen voi vaikuttaa työntekijän ikä, työsuhteen kesto
 • Kotimaan henkilökuljetuspalvelut ovat vapautettu väliaikaisesti arvonlisäverosta. Muutos astuu voimaan 1.1-30.4.2023. Henkilökuljetuksen arvolisäverokanta on 10 prosenttia.Väliaikainen vapautus arvonlisäverosta koskee kaikkia henkilökuljetuksia, jotka suoritetaan edellä mainitulla ajanjaksolla.
 • financial statement
  Tilinpäätös tehdään aina tilikauden päätteeksi. Tilinpäätöksen perustana toimii tuloslaskelma ja tase sekä kirjanpito- ja aineistoluettelo. Tilinpäätöksessä on tarkoitus selvittää yrityksen tulosta sekä varallisuuden tilannetta. Eri
 • hiring
  Minustako työnantaja? Suomessa yrityksiä on perustettu kuluvana vuonna reilusti enemmän kuin viime vuosina. Yrittäminen on kasvussa ja moni haluaakin toteuttaa omaa ammattiaan itsenäisesti. Yrityksistä lähes
 • Yrittäjäksi ryhtyminen on iso ja jännittävä päätös. Yrityksen perustaminen ja sen vaiheet saattavat aluksi tuntua pelottavilta ja monimutkaisilta. Suunnitelmallisuus ja asiantunteva apu ovat korvaamattomia yritystoimintaa
 • vaalealla taustalla oleva puolikas maapallo
  Nordic C-Management kasvaa ja luo asemaa kansainvälisille markkinoille. Millainen tilitoimisto on Nordic C-Management ja mitä meille kuuluu? Nordic C-Management kansainvälistyy ja laajentaa toimintaansa kotimaassa Nordic
 • Mikä on arvolisävero eli ALV? Arvonlisävero on kulutusveroksi luokiteltava vero, joka kohdistuu palvelujen ja tavaroiden kuluttajaan. Pääsääntönä voidaan pitää, että lähes kaikkien tavaroiden ja palveluiden