C- Nordic Management

mita-kova-brexit-tarkoittaa-suomalaisyrityksille

Mitä kova Brexit tarkoittaa suomalaisyrityksille?

Iso-Britannian eroaminen Euroopan Unionista on puhuttanut maailmaa viimeisen kahden vuoden ajan ja nyt on jälleen ratkaisun hetket käsillä. Sopimukseton ero on yksi mahdollisista lopputulemista ja myös niistä radikaalein. Miten tämä niin sanottu ”kova Brexit” tulisi vaikuttamaan suomalaisyrityksiin?

Brexit

Viimeisen kahden vuoden ajan talousuutisia ylivoimaisesti hallinnut aihe on ollut Brexit. Eroaako Iso-Britannia EU:sta vaiko ei? Jos eroaa, niin millaisin ehdoin? Maassa järjestettiin vuonna 2016 kansanäänestys siitä, tulisiko Iso-Britannian erota Euroopan Unionista ja kyseinen äänestys on jakanut kansan kahtia.

Aiheesta on ollut puoleen ja toiseen käynnissä kiivas keskustelu ja Brexitin etenemistä kaikkine käänteineen on seurattu ympäri maailmaa. Nyt maan on määrä erota EU:sta lokakuun lopussa sopimuksen kera tai ilman. Iso-Britannian ollessa yksi suurimmista globaalin talouden keskittymistä, sen eroaminen EU:sta tuo mukanaan paljon uusia haasteita.

Vaikutus suomalaisiin yrityksiin

Sopimukseton ero, ”kova Brexit”, tulisi laajasti vaikuttamaan myös suomalaiseen yritystoimintaan. Vaikutukset koskisivat erityisesti yrityksiä, joilla on vienti-, tuonti tai investointitoimintaa Britannian kanssa tai jotka käyttävät valmistuksessaan Britanniassa tuotettua sisältöä.

Yrittäjänä sinun kannattaa tarkistaa seuraavat asiat varauduttaessa kovaan Brexitiin:

  1. Selvitä toimitusketjut perinpohjaisesti ja tunnista mahdolliset uudet velvoitteesi. Suunnittele, miten kuljetukset hoidetaan erityisesti alkukaaoksen aikana.
  2. Ota selvää, tarvitaanko maahantuonnissa ja viennissä lupia, todistuksia, lisenssejä tai sertifikaatteja.
  3. Britanniasta vietävät ja tuotavat tuotteet pitäisi tullata ja maksaa niistä vienti- ja tuontitulleja. Selvitä siis tullit, tullinimikkeet, arvonlisäverot ja valmisteverot. Opettele yleisesti asioimaan tullin kanssa.
  4. Tarkista, onko tavaroiden tuontia/vientiä koskevia rajoituksia tai kieltoja, sillä joihinkin Iso-Britanniasta EU:hun tuotaviin tuotteisiin saatetaan tarvita tuonti- tai vientilupa.
  5. Alkuperäsäännöillä määritellään tavaroille alkuperämaa. Selvitä, mikä merkitys alkuperäsäännöillä on teidän kannaltanne.
  6. Sovi Brexitin mukana tulevista lisäkustannuksista asiakkaan kanssa. Käy läpi, miten Brexit vaikuttaa tuotteisiin ja palveluihin ja miten se pitäisi huomioida yritysten välisissä sopimuksissa.
  7. Selvitä, minkälaisia rajoituksia henkilöiden liikkuvuuteen on tiedossa. Työmatkat saattavat vaatia uusia järjestelyitä.
  8. Huomioi, että tuontiyrityksen asema voi muuttua jakelijasta maahantuojaksi. Tämä voi tarkoittaa uusia velvollisuuksia. Sisäkaupan muuttuessa ulkokaupaksi kannattaa huomioida, että sopimusten toimitusehdot muuttuvat.
Jos siis sopimukseton Brexit astuu voimaan, on lukuisia asioita, joihin yritysten täytyy kiinnittää huomiota. Nordic C-Management tarjoaa kirjanpidon lisäksi myös Talouspäällikköpalvelun, jonka kautta voit pyytää konsultointia yrityksesi pulma- tai muutostilanteisiin liittyen. Ota yhteyttä!