C- Nordic Management

yrityksen-verotus-vuonna-2020

Yrityksen verotus vuonna 2020

Mitkä ovat yrittäjiä koskevat muutokset vuonna 2020? Kokosimme näistä toimista yrityksiä koskevat muutokset yhteen.

Työntekijän muuttokustannukset

Hallitus antaa yritysten antamista muuttoavustuksista 50% verovapaina.
Muuttokustannuksia ovat muun muassa työntekijän muutosta aiheutuvat pakkaamis-, purkamis- ja kuljetuskustannukset. Ehtona on, että työnantaja maksaa kustannukset suoraan palvelun tarjoajalle. Muutos ei koske työnantajasta tai työpaikasta johtuvaa muuttoa, jonka muuttoapu on täysin verotonta.

Tukea yritysinvestointeihin

Business Finland saa hallitukselta usean kymmenen miljoonan euron lisäyksen innovaatioiden tukemiseen. Tämä tuo kasvumahdollisuuksia monille yrityksille.

Yritysten dieselöljyn veroalennus poistetaan

Yritystukia leikataan poistamalla asteittain parafiinisen dieselöljyn veroalennus, joka on noin 120 miljoonaa euroa.

Kotitalousvähennystä leikataan

  • Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä vuonna 2019 on 2 400 euroa, joka leikataan arvioiden mukaan 2 250 euroon vuonna 2020. Muutoksella on luonnollisesti vaikutusta myös kotitaloustyötä tarjoaviin yrityksiin.
  • Kotitalousvähennystä myönnetään kotitalous-, remontti-, hoiva-, hoito- ja tietotekniikkatöistä, jotka tehdään yksityishenkilön, hänen puolisonsa, isovanhempiensa kotona tai vapaa-ajan asunnossa.
  • Kotitalousvähennystä haluavan on maksettava kustannukset ensin itse, jonka jälkeen vähennyksiä voi hakea omaan verotukseen jälkeenpäin.

 

Apua yritysten työvoimapulaan

Hallitus investoi koulutukseen ja osaamiseen eri koulutusasteilla. Lisäksi panostetaan työntekijöiden jatkuvaan oppimiseen, työttömien kouluttamiseen ja kansainväliseen rekrytointiin uudistamalla nykyisiä käytäntöjä.

Henkilöstöannin verohelpotukset

Hallitus on esittänyt ehdotuksen henkilöstölle suunnattujen osakkeiden verohelpotuksesta listaamattomissa yhtiöissä. Tässä ehdotuksessa työntekijälle suunnattu osakeanti verotettaisiin vasta osakkeiden luovutushetkellä, jolloin etu olisi pääomatulon verotuksen piirissä.

 

Pieni- ja keskituloisten ansioverotus vähenee

Hallitus keventää verotusta pieni- ja keskituloisten keskuudessa vuonna 2020. Kevennystä tehdään yhteensä 200 miljoonalla eurolla.

Polttoaineiden, virvoitusjuomien ja tupakan verotus nousee

  • Bensiinin litrahintaan on tulossa nousua 1.8.2020 alkaen noin 6,3snt/litra ja dieseliin 6,9snt/litra.
  • Tupakkavero nousee myös vuonna 2020, ja kahdeksan euron tupakka-askin hinta nousee näin noin 45snt.
  • Virvoitusjuomien valmisteveroja nostetaan vuonna 2020 noin 0,02-0,09 euroa 1,5 litran virvoitusjuomaa kohden.

Tukea lapsiperheille

Lapsilisää korotetaan yksinhuoltajien osalta 10e/kk ja neljännen ja sitä seuraavien osalta aina 10e/kk. Elatustukea nostetaan 7 eurolla kuukaudessa.

 

Tulolähdejako poistuu

Lakia sovelletaan osakeyhtiöiden ja osuuskuntien verotukseen vuoden 2020 alkaen. Tämä tarkoittaa, että yhteisöjen/yritysten ei enää tarvitse jaotella tulostaan kahdeksi erilliseksi verottoman tulon laskelmaksi. Sen avulla tappiollisen tuloksen menot voidaan vähentää jatkossa elinkeinotuloista.

Kotitalousvähennys

Kotitalousvähennyksen enimmäismäärää alennetaan 2 400 eurosta 2 250 euroon. Lisäksi vähennyksen osuutta työkorvauksissa lasketaan 50 prosentista 40 prosenttiin ja palkoissa 20 prosentista 15 prosenttiin.

Oletko perustamasta yritystä vuonna 2020? On hyvä keskustella yhdessä tilitoimiston kanssa yrityksen perustamiseen iittyvistä kysymyksistä jo ennen sen perustamista. Ota osaksi yritystäsi tilitoimistomme taloushallinnon ammattilainen, joka on tukenasi ja apunasi yrityksesi talouden hallinnassa. Ota yhteyttä.
 
Lähteet:

Vero.fi

Veronmaksajat.fi 

Yrittajat.fi

Talouselama.fi