C- Nordic Management

miten-saavutat-yrityksesi-tulostavoitteet

Miten saavutat yrityksesi tulostavoitteet?

Vuosi 2019 on vielä hyvin alussa, ja monilla yrityksillä vuoden alku on täynnä alkavalle vuodelle asetettuja tavoitteita. Suurimpana tavoitteena voidaan yleisesti pitää myynnin kasvattamista ja niihin kuluvien kustannusten pienentämistä. Myyntiä on tehtävä, mutta kuinka yritys pääsee tavoitteisiinsa? Myynnin tavoitteisiin pääseminen ei aina ole yksiselitteistä, varsinkaan aloilla, joilla markkinoiden vaikutus yrityksen tulokseen on suuri.

Miten yrityksen myyntiä voidaan helpottaa?

Myynti sisältää paljon erilaisia vaiheita ja elementtejä yrityksen toimintatavoista riippuen. Sitä voidaan kehittää nopeammaksi esimerkiksi automatisoimalla: Onko myyntiin käytettävät järjestelmät ajantasalla? Olisiko yrityksen strategian fokus päivitettävä? Yrityksen tuotteet/palvelut voidaan hinnoitella uudelleen markkinoita silmällä pitäen tai voidaan miettiä potentiaalinen kohderyhmä uudestaan.

Miten tulostavoitteisiin päästään?

Tulostavoitteisiin harvoin päästään ilman konkreettista suunnitelmaa, eli markkinoinnin strategiaa. Sen tarkoituksena on kuitenkin olla suuntaa antava, jotta nopeita päätöksiä voidaan tämän lisäksi tarvittaessa tehdä.

Markkinointistrategia sisältää suunnitelman yrityksen tavoitteista, kuinka nämä tavoitteet saavutetaan ja missä ajassa. Tämän lisäksi on mietittävä keinot ja kanavat näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Tavoitteiden konkreettinen saavuttaminen vaatii myös oikean määrän rahaa sekä oikean markkinointikanavan parhaimman tuloksen saavuttamiseksi. On myös hyvä miettiä, onko yritystoiminnalla sesonkiaikoja, joita yritystäsi markkinoitaessa tulee ottaa huomioon, niin budjetissa kuin lyhyen ajan tavoitteissa.

Nyt eletään viimeistään sitä hetkeä, kun yritykset suunnittelevat vuoden 2019 markkinointistrategiaa. Tarvitsetko apua yrityksesi talouskonsultoinnissa ja -neuvonnassa? Me autamme yritystäsi pääsemään tavoitteisiin ja huolehdimme taloudestasi kokonaisvaltaisesti. Ota yhteyttä.