C- Nordic Management

Minkälainen on nykypäivän taloushallinnon ammattilainen?

Kirjanpitäjät käsitetään toisinaan vielä tänäkin päivänä ammattiryhmänä, joka on lähtökohtaisesti epäsosiaalinen ja jonka edustajat viihtyvät pelkästään numeroiden parissa luonnottoman hyvin. Tässäkään kuvauksessa ei ole mitään vikaa, mutta kokemukseni mukaan nykyaikana teknologian vallatessa alaa, ovat inhimillisyys, kohtaamiset ja proaktiivisuus saaneet jälleen toivottua jalansijaa taloushallinnon alalla. Asiakasvastaavana arvostan ja peräänkuulutan työtovereissani seuraavia ominaisuuksia ja omaksuttuja toimintamalleja, jotka muodostavat kivijalan toiminnallemme.

1.) Asikaslähtöinen asenne

Asiakkaamme paras on myös meidän parhaamme. Osa palvelukonseptiamme ja tehtäväämme on ymmärtää asiakkaidemme erilaisten tilanteiden vaikutus liiketoiminnan kokonaisuuteen. Ammattitaitoa on osata toimia muuttuvissa olosuhteissa asiakkaan kannalta parhaalla mahdollisella tavalla.

2.) Kyky tarjota vähän enemmän

Mitä lisäarvoa tuotamme asiakkaalle? Miksi asiakkaamme valitsee juuri meidät? Alalla kilpailu on kovaa, ja meidän valttejamme on ehdottomasti proaktiivinen ja henkilökunta, jonka jäsenillä asenne on kohdallaan, ja vuorovaikutustaidot ovat erinomaiset. Osa ammattitaitoamme on havaita ja tuoda esille liiketoiminnan seikat, joissa asiakkaan on mahdollisuus kehittää toimintaansa kannattavampaan suuntaan. Haluamme, että asiakkaamme saavat meiltä oikeasti apua, jonka juuri me voimme antaa; kokonaisvaltaisia, aidosti hyödyllisiä taloushallinnon  palveluita.

3.) Ratkaisuja ongelmiin – ei ongelmia ratkaisuihin

Miten toimimme ongelmatilanteissa? On luonnollista, että toisinaan myös ongelmia saattaa syntyä. Tärkeää on kuitenkin, miten ongelmatilanteisiin reagoidaan, ja kuinka ongelmista selviydytään. Paras lopputulos on se, että ongelmatilanteeseen puututtaessa tulevaisuus on entistä valoisampi.  Ongelmatilanteet on siis nähtävä aina myös mahdollisuutena kehittyä, vaikka ne aluksi ikäviä ovatkin. Kirjanpitäjän tehtävä on auttaa ratkaisemaan näitä ongelmatilanteita syyttävällä sormella osoittelun sijaan.

Minkälaisia ominaisuuksia sinä arvostat eri alojen asiantuntijatehtävissä työskentelevissä henkilöissä?