C- Nordic Management

Ennakkoperintärekisteri

Mikä on ennakkoperintärekisteri?

Ennakkoperintärekisteri on Verohallinnon ylläpitämä rekisteri. Rekisteriin voivat hakeutua hakemuksen perusteella elinkeinotoimintaa, maataloutta tai muuta tulonhankkimistoimintaa harjoittavat yhtiöt, yhteisöt sekä henkilöt.Miksi ennakkoperintärekisteriin sitten kuulutaan? Rekisteriin kuuluminen vaikuttaa maksettavaksi tulevien verojen ennakkoperintään. Kun yritys on merkitty ennakkoperintärekisteriin, ei suorituksen maksajan tarvitse toimittaa maksusta ennakonpidätystä, vaan rekisteriin merkitty yritys huolehtii itse ennakkoverojen maksamisesta. Mikäli maksettava suoritus on palkkaa, tulee maksajan aina toimittaa ennakonpidätys verokortin perusteella, vaikka saaja olisikin merkitty ennakkoperintärekisteriin.Kaikkia yrityksiä ei automaattisesti hyväksytä ennakkoperintärekisteriin, sillä verotus- tai kirjanpitovelvollisuuksien merkittävä laiminlyönti voi olla merkinnän esteenä.Uudet yritykset hakeutuvat ennakkoperintärekisteriin perustamisilmoituksella. Ne yritykset, joilla on jo olemassa oleva Y-tunnus, voivat hakeutua rekisteriin täyttämällä yritystoiminnan muutosilmoituksen. Hakemusta täytettäessä tärkeää on muistaa, että ennakkoperintärekisteriin ei ole mahdollista hakeutua takautuvasti, vaan yritys merkitään rekisteriin aikaisintaan hakemuksen saapumispäivästä alkaen.YTJ-palvelusta voit selvittää, onko yritys, jonka kanssa asioit, merkitty ennakkoperintärekisteriin, vai ei.Lisätietoja ennakkoperintärekisteriin kuulumisesta saat tilitoimistostamme!