C- Nordic Management

Mikä on yrityksen tilinpäätös ja mitä sen kuuluu sisältää?

Tilinpäätös tehdään aina tilikauden päätteeksi. Tilinpäätöksen perustana toimii tuloslaskelma ja tase, sekä kirjanpito- ja aineistoluettelo. Tilinpäätöksessä on tarkoitus selvittää yrityksen tulos sekä varallisuuden tilannetta. Eri yhtiömuodoilla, eri kokoisilla yrityksillä, ja eri toimialoilla toimivia yrityksiä koskevat erilaiset tilinpäätössäädökset. Tilinpäätös on lähtökohtana tuloverotukselle, voitonjaolle, ja rahoituspäätöksille, siksi se on erittäin tärkeä hoitaa ajoissa ja ammattitaidolla.


Tilinpäätöksen muistilista

Tilinpäätöksen laadintaa varten on tärkeää muistaa toimittaa omaan tilitoimistoon kaikki tilinpäätöstä varten tarvittava materiaali. Ajantasainen kirjanpito helpottaa huomattavasti tilinpäätöstä ja sähköinen taloushallinto mahdollistaa sen, että suurin osa tositteista löytyy jo valmiina kirjanpitojärjestelmästä.

Kirjanpitolain (luku 3) mukaan tilinpäätöksen kuuluu sisältää:

   1. tuloksen muodostumista kuvaava tuloslaskelma

    1. tilinpäätöspäivän taloudellista asemaa kuvaava tase

     1. tuloslaskelman ja taseen liitteenä ilmoitettavat tiedot

      1. toimintakertomus, jossa annetaan tiedot kirjanpitovelvollisen toiminnan kehittymistä koskevista tärkeistä seikoista.

     * Lue lisää tilinpäätöksen liitetietovaatimuksista kirjanpitoasetuksessa

     Säilytä tilinpäätösasiakirjat ja kirjanpidot vähintään kymmenen vuotta tilikauden päättymisen jälkeen. Säilytä tositteet sekä muu mahdollinen liiketapahtumia varmentava aineisto vähintään kuusi vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt.


     Toiminimen tilinpäätös

     Tilinpäätös on tehtävä, jos kahdella peräkkäisellä tilikaudella ylittyy kaksi seuraavista ehdoista:

       • taseen loppusumma 350 000 euroa

       • liikevaihto 700 000 euroa

       • tilikauden aikana palveluksessa on keskimäärin 10 henkilöä

      Jos toiminimesi on mikroyritys ja sen tilikausi on kalenterivuosi, sinun ei tarvitse tehdä tilinpäätöstä.

      Vaikkakin useimmat toiminimiyrittäjät ovat vapautettu tilinpäätöksen teosta, on sen tekeminen aina järkevää. Toiminimiyrittäjät hyötyvät tilinpäätöksestä, muun muassa veroja suunniteltaessa tai rahoitusta hakiessa.


      Miten valmistautua tilinpäätökseen

      Tilinpäätös on laadittava 3 kuukauden kuluessa, ja se tulee vahvistaa 6 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Vahvistettu tilinpäätös toimitetaan kaupparekisteriin 2 kuukauden sisällä tilinpäätöksen vahvistamisesta. On hyvä muistaa, että jos aikarajasta myöhästyy tilinpäätösilmoituksen käsittely maksaa 85€.

      Jotta tilinpäätöksen tekeminen onnistuu jouhevasti ja ajallaan, on hyvä muistaa sopia tapaaminen oman kirjanpitäjäsi kanssa. Tapaamisen aikana voidaan muun muassa käydä läpi kuluneen tilikauden liiketoimintaa, sekä tehdä suunnitelmia tulevan vuoden varalle.

      Jos tilinpäätös tai muut talousasiat asiat mietityttävät, voit olla yhteydessä omaan kirjanpitäjääsi, tai ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme. asiakaspalvelu@c-management.fi, puh.020 734 6900.