C- Nordic Management

varaston-arvon-laskeminen-inventaarion-tekeminen

Vinkit varaston arvon päivittämiseen

Yrittäjä, joka myy tuotteita varaston kautta, tietää, että merkittävä osa yrityksen omaisuudesta koostuu varastosta. Sen vuoksi yrittäjien on usein myös lakisääteisesti tehtävä vuosittainen varaston arvon laskeminen, eli inventaario. Inventaario ja sen tekeminen on varmasti tuttu myös muillekin kuin yrittäjille, esimerkiksi varastossa työskentelyn kautta. Se on tärkeä osa varaston arvon määrittelyä ja sitä kautta koko liiketoiminnan kannattavuutta.

Miten inventaario tehdään?

Inventaario aloitetaan yrityksen hallussa olevien vaihto-omaisuuteen kuuluvien hyödykkeiden laskemisesta. Jos samoja tuotteita on hankittu eri hinnoilla, on ne laskettava erikseen.

Arvioi jokaisen tuotteen arvo verottomana, eli:

  • Alkuperäinen hankintameno = hyödykkeestä maksettu hankintahinta,
  • Todennäköinen jälleenhankintameno = millä hinnalla kyseisiä tuotteita voisi saada ostettua?
  • Todennäköinen luovutushinta = millä hinnalla kyseisen tuotteen saisi tällä hetkellä myytyä?

Laadi inventaario-lista, josta selviää yrityksesi varaston arvo kokonaisuudessaan ja kuinka se on laskettu tuotteittain. Listasta tulee selvitä: Yrityksen Y-tunnus, sen tuotteet, niiden määrät, jokaisen tuotteen arvo/kpl, varaston  koko arvo, päiväys, inventaarion tekijän allekirjoitus ja nimenselvennys.

Valmis inventaario-laskelma toimitetaan kirjanpitäjälle.

Varaston arvo vaikuttaa tulokseen

Varaston muutos näkyy tilikauden taseessa ja tuloslaskelmassa. Varaston arvo kuuluu tässä kohtaa yrityksen varat -puolelle, mutta varaston muutos on taas osa tuloslaskelmaa. Lasketulla varaston arvolla on siis suora vaikutus yrityksen tekemään tulokseen.

Entä, jos inventaariota ei tehdä tai se tehdään väärin?

Koska yrityksen tekemällä tuloksella on suora vaikutus veroihin, vaikuttaa sen arvo myös tuloveroon. Jos varaston arvo on arvioitu liian korkeaksi, eikä sitä ole todellisuudessa laskettu, maksaa yrittäjä siitä liikaa veroja. Toinen vastakohta on varaston arvon arvioiminen liian matalaksi, jolloin yrittäjä maksaa veroja liian vähän. Tämän vuoksi yrityksen tekemä tilikauden tulos näyttää huonommalta, eikä todellista tietoa liiketoiminnan kannattavuudesta ole.

Yrittäjän ei kannata turhautua, vaan ottaa seuraavat vinkit talteen:

  1. Pidä yllä rutiinia varaston arvon laskemisessa
  2. Muista hyödyntää FIFO:a, eli järjestä tuotteet varastossasi niin, että ensimmäisenä hankitut myydään ensin (tämä helpottaa myös inventaariota, jos samoja tuotteita on hankittu eri hinnoin)
  3. Verkkokauppa: Pidä kaikkien tuotteiden saldo verkkokaupassa, äläkä pidä esillä tuotteita, jotka eivät ole saatavilla. Näin sinulla on varastosaldosi aina näkyvillä.
  4. Kassajärjestelmä: Pidä aina ajan tasalla tuotteista
  5. Arvioi tuotteet tuotekohtaisesti, älä tuoteryhmäkohtaisesti
  6. Kysy apua omalta henkilökohtaiselta kirjanpitäjältäsi, hän on sinun apunasi!
Tarvitsetko apua yrityksesi taloushallinnossa tai etkö saa tarpeeksi apua nykyiseltä tilitoimistoltasi? Hyvä yrittäjä, anna meidän olla asiantuntijoina apunasi! Ota yhteyttä pikaisesti tilitoimistoomme, niin sovimme kanssasi tapaamisen ja katsomme kirjanpitosi yhdessä kuntoon!