C- Nordic Management

Miksi talouden kuukausittainen seuranta on tärkeää?

Oikeaoppisesti hoidettuna yrityksen taloushallinto tuottaa monenlaisia hyötyjä. Tässä blogipostauksessa kerromme, miksi oman yrityksen tulosta kannattaa seurata kuukausitasolla.

Kuukausitulokseen vaikuttavat myynnin ja kulujen lisäksi vero- ja lomapalkkajaksotus, varastonmuutokset sekä poistot. Mikäli kyseiset erät huomioidaan ainoastaan tilinpäätöksen yhteydessä, ei kuukausitulos ole kohdallaan. Esimerkiksi jaksotusten ja poistojen huomioiminen huomiointi kirjanpidossa kuukausittain ja niiden tarkkailu on oleellista, sillä muuten liiketoiminnan tuloksellisuudesta on hankala muodostaa kokonaiskuvaa.

Talouden kuukausittaisen seurannan hyödyt

Seuraamalla yrityksen taloudellista tilannetta kuukausittain varmistutaan siltä, että raportointi on ajantasaista ja yritysjohto kykenee tekemään faktoihin pohjautuvia päätöksiä. Näin myöskään tilinpäätöksen tulos ei yllätä yrittäjää. Mikäli kesken vuoden havaitaan, että tulostavoitteisiin ei päästä, voidaan asiaan reagoida ja tarvittavia toimenpiteitä tehdä ajoissa. Toisaalta, mikäli tulos osoittautuu ennustettua paremmaksi, voidaan tehdä tarpeelliseksi nähtyjä investointeja nopeallakin aikataululla.

Kuukausittainen tuloksen seuranta helpottaa yrityksen tulevaisuuden suunnittelua. Kun yrityksen meno- ja tulokehitys on ajan tasalla, ja yrittäjä on tästä kehityksestä tietoinen, voidaan tehdä helpommin oikeaoppisia päätöksiä esimerkiksi investointien ja niiden aikatauluttamisen suhteen. Tällöin yritys pystyy myös puuttumaan mahdollisiin ongelmakohtiin ajoissa.

Nordic C-Managementilla emme toimita asiakkaillemme kuukausiraporttia ainoastaan lukumuodossa. Toki saat meitä taseen ja tuloslaskelman tutussa muodossa, mutta näiden lisäksi saat kirjanpitäjän sanallisen arvion yrityksesi kehityksestä ja kirjanpitäjän suositukset liiketoimintasi tehostamiseksi.