C- Nordic Management

Lomakausi lähestyy – oletko valmis?

Näin huhtikuun puolivälissä on hyvä aika suunnata ajatus tai pari tulevaan kesään ja pian koittavaan kesälomakauteen. Työntekijän vuosilomaan liittyy useita säännöksiä, joista säädetään vuosilomalaissa. Tässä blogissa pureudumme niistä muutamiin, työntekijän kannalta usein hyvin tärkeisiin seikkoihin.

Mistä tiedän, kuinka paljon lomaa minulle on kertynyt?

Lomanmääräytymisvuodella viitataan 1.4.-31.3. väliseen aikaan. Pääsääntönä voidaan pitää, että tällä aikavälillä työntekijälle kertyy vuosilomaa 2,5 päivää kuukautta kohden.

Poikkeuksia kuitenkin on. Mikäli työntekijä on ollut työsuhteessa yhtäjaksoisesti alle 12 kuukautta lomanpäättymisvuoden loppuun mennessä, kertyy hänelle vuosilomaa ainoastaan kaksi päivää per kuukausi.

Laskettaessa lomankertymispäiviä tulee muistaa, että täytenä lomanmääräytymiskuukautena pidetään kalenterikuukautta, jonka aikana on työskennelty vähintään 14 päivän ajan. Osa-aikaisen työsuhteen tapauksessa on mahdollista, että työtunteja ei aina kerry näin paljon, jolloin työntekijä on oikeutettu kahteen vapaapäivään jokaiselta kuukaudelta, jona hän on ollut työsuhteessa.

Voinko itse päättää, milloin lomailen?

Työntekijän tulee sijoittaa vuosilomastaan 24 päivää lomakaudelle, jolla tarkoitetaan 2.5.-30.9. välistä aikaa. Muu loma, jolla käytännössä viitataan talvilomaan, tulisi olla pidettynä seuraavan lomakauden alkuun mennessä.
Työnantaja ja työntekijä voivat yhdessä sopia loman pitämisestä muuna ajankohtana. Tilanteessa, jossa lomailu lomakaudella olisi vahingollista työnantajan liiketoiminnalle, voidaan poiketa loman pitämisestä lomakauden aikana.
Työntekijä ei lähtökohtaisesti voi itse määrätä lomansa ajankohtaa, vaan työnantaja on oikeutettu päättämään loman sijoittumisesta vuosilomalain puitteissa. Työnantaja on kuitenkin velvollinen viestimään työntekijöilleen mm. loman antamisen perusteista sekä siitä, millä perustein loma-ajat jakautuvat työntekijöiden kesken. Työnantajan tulee myös kohdella työntekijöitä tasapuolisesti lomia jaettaessa ja huomioitava heidän toiveensa loman ajankohdan suhteen.

Voinko pitää vuosiloman pätkissä?

Vuosilomalain mukaan vuosilomaa tulee pitää yhtäjaksoisesti vähintään 12 arkipäivää. 12 päivän ylittävältä osalta työntekijä ja työnantaja voivat yhdessä sopia loman sijoittumisesta ja siitä, pitääkö työntekijä sen yhtäjaksoisesti vai pienemmissä pätkissä. Työnantajan ja työntekijän sopimuksella osa lomasta on mahdollista pitää vuoden kuluessa lomakauden päättymisestä, eli käytännössä siirtää seuraavan vuoden kesäloman yhteydessä. Vuosilomalaki antaa siis raamit loman sijoittumiselle, mutta työnantaja ja työntekijä voivat halutessaan joiltakin osin sopia tapauskohtaisesti loman ajankohdasta.

Vuosilomaan liittyy läheisesti myös kysymys lomarahoista. Kirjoitimme asiasta aiemmin blogissamme. Lue postaus täältä!

Kuten jo alussa tuli todettua, liittyy vuosilomaan useita säädöksiä, ja taloushallinnon ammattilaisemme keskustelevat mielellään kanssasi vuosilomaan liittyvistä asioista. Ota yhteyttä, niin sovitaan tapaaminen ja keskustellaan lisää.