C- Nordic Management

Verovapaa tavaroiden myynti

Verovapaiden tavaroiden myynti

Yksityishenkilön on mahdollista myydä verovapaasti omassa käytössään olleita tavanomaisia tavaroita, kun myynnistä saadut tulot eivät ylitä 5000 euroa kalenterivuodessa. Mikäli myyntivoittoa kertyy tätä enemmän, tulee ylimenevästä osasta maksaa luovutusvoittoveroa. Tavanomaisiin tavaroihin voidaan katsoa kuuluvan mm. vaatteet, astiat, huonekalut sekä harrastusvälineet. Omassa omistuksessa olevien kulkuvälineiden, kuten autojen ja veneiden, ei lasketa kuuluvan tavanomaiseen koti-irtaimistoon, eikä niiden myyntiin sovelleta edellä mainittua verovapauden sääntöä.

Kesän lähestyessä moni pohtii myös marjojen myyntiin sovellettavia sääntöjä. Itse poimitut marjat voidaan myydä verovapaasti torilla tai tienvarren levähdyspaikalla silloin, kun toimintaa harjoitetaan harrastemielessä ja se on satunnaista. Marjat voidaan myydä verovapaasti myös suoraan esimerkiksi ravintolalle. Verovapaus kuitenkin edellyttää, että marjoja ei ole jatkojalostettu. Mikäli marjojen poimimisesta on solmittu työsopimus, on keräämisestä saatu korvaus palkkaa, ja tällöin sitä verotetaan ansiotulon veroprosentin perusteella