C- Nordic Management

financial statement

Mikä on yrityksen tilinpäätös ja mitä liitteitä tilinpäätökseen tarvitaan?

Tilinpäätös tehdään aina tilikauden päätteeksi. Tilinpäätöksen perustana toimii tuloslaskelma ja tase sekä kirjanpito- ja aineistoluettelo. Tilinpäätöksessä on tarkoitus selvittää yrityksen tulosta sekä varallisuuden tilannetta. Eri yhtiömuodoilla, eri kokoisilla yrityksillä ja eri toimialoilla toimivia yrityksiä koskee erilaiset tilinpäätössäädökset. Tilinpäätös on lähtökohtana tuloverotukselle, voitonjaolle ja rahoituspäätöksille, siksi se on erittäin tärkeä hoitaa ajoissa ja ammattitaidolla.

Toiminimen tilinpäätös

Vuoden 2016 alussa astui voimaan uusi kirjanpitolaki, joka toi helpotusta tilinpäätösvaatimuksiin päätoimisille ja sivutoimisille yrittäjille. Eniten helpotuksia tuli mikroyrityksille eli käytännössä melkein kaikille toiminimiyrittäjille. Eli jos toiminimesi on mikroyritys ja sen tilikausi on kalenterivuosi, sinun ei tarvitse tehdä tilinpäätöstä.

Tilinpäätös on kuitenkin tehtävä, jos kahdella peräkkäisellä tilikaudella ylittyy kaksi seuraavista ehdoista:

 • taseen loppusumma 350 000 euroa
 • liikevaihto 700 000 euroa
 • tilikauden aikana palveluksessa on keskimäärin 10 henkilöä

Vaikkakin useimmat toiminimiyrittäjät ovat vapautettu tilinpäätöksen teosta, on sen tekeminen järkevää. Toiminimiyrittäjät hyötyvät tilinpäätöksestä, muun muassa veroja suunniteltaessa tai rahoitusta hakiessa.

Tilinpäätöksen muistilista

Tilinpäätöksen laadintaa varten on tärkeää muistaa toimittaa omaan tilitoimistoon kaikki tilinpäätöstä varten tarvittava materiaali. Ajantasainen kirjanpito helpottaa huomattavasti tilinpäätöstä ja sähköinen taloushallinto mahdollistaa sen, että suurin osa tositteista löytyy jo valmiina kirjanpitojärjestelmästä.

Tilinpäätökseen tarvittavat liitetiedostot:
 •  tiedot yhtiössä tapahtuneista muutoksista, tai muuten vaan toimintaan liittyvistä ta-pahtumista tilikauden aikana
 •  luettelo osakkaista ja hallituksen jäsenistä
 • kassasaldo tilinpäätöspäivänä
 • maksupääteraportit
 • saldotodistukset pankkitileistä ja lainoista
 • ostovelat ja myyntisaamiset eli mahdollisesti vielä puuttuvat tilikauden osto- ja myyntilaskut sekä käteiskuitit
 •  varastoinventaari, tavaravaraston arvo varastonmuutosta varten
 • tiedot vastuista ja vakuuksista
 • tiedot arvopapereista
 • matkalaskut
 •  hallituksen ja yhtiökokousten pöytäkirjat
 •  hallituksen ja toimitusjohtajan palkat luontaisetuineen eriteltynä
 •  osakkaiden ja heidän omaistensa
 • Selvitys yksityisvaroihin kuuluvan asunnon käyttämisestä elinkeinotoiminnassa (asunnon pinta-ala, pinta-ala elinkeinotoiminnan käytöstä, koko asunnon vuokra, vastike tai kiinteistön käyttökulut vuodessa) kiinteistöjen rasitustodistukset
 • raportit yrityksen sijoituksista
 • henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikaudella
 • kertyneet lomapäivät henkilöittäin
 • leasing sopimusten kopiot
 • selvitys yrityksen auton yksityisestä käytöstä (ajopäiväkirja)
 •  selvitys oman auton käytöstä liiketoiminnassa
  (kokonaiskilometrimäärä ja liiketoiminnan ajot)
 • puuttuvien konserniyhtiöiden tilinpäätökset
  (tasekirja, tase-erittelyt ja pitkätuloslaskelma)

Miten valmistautua tilinpäätökseen

Tilinpäätöksen vahvistaminen tulee tapahtua 6 kuukauden kuluttua tilikauden päättymisestä. Vahvistettu tilinpäätös toimitetaan kaupparekisteriin kahden kuukauden sisällä tilinpäätök-sen vahvistamisesta. On hyvä muistaa, jos aikarajasta myöhästyy, maksaa tilinpäätösilmoi-tuksen käsittely 85 euroa.

Jotta tilinpäätöksen tekeminen onnistuu jouhevasti ja ajallaan, on hyvä muistaa sopia tapaaminen kirjanpitäjäsi kanssa. Tapaamisen aikana voidaan muun muassa käydä läpi kuluneen tilikauden liiketoimintaa, sekä tehdä suunnitelmia tulevan vuoden varalle. Tämän ehtii tehdä ennen tilinpäätöksen laatimista, joten vielä on aikaa.

Jos tilinpäätös tai muut talousasiat asiat mietityttävät, voit olla yhteydessä omaan kirjanpitäjääsi tai soittaa asiakasvastaavallemme Johannalle. Johannan saat kiinni sähköpostilla: johanna.heikkila@c-management.fi tai puhelinnumerosta: 040 619 8333