C- Nordic Management

Konkurssilain väliaikainen muutos 2021

Konkurssilain muutos 1.2.2021

Konkurssilain muutos 1.2.2021

Vuonna 2020 alkanut koronapandemia on tuonut mukaan monia muutoksia ympäri maailmaa. Suomessa yksi näistä muutoksista on koskenut konkurssilakia. Alun perin konkurssilakiin tehtiin Suomessa väliaikainen muutos 1.5.2020. Tämä laki suojasi maksuvaikeuksiin joutuneita yrityksiä ja vaikeutti velkojien mahdollisuutta hakea yrityksiä konkurssiin konkurssiuhkaisen maksukehotuksen laiminlyönnin perusteella. Väliaikaislaki tulee päätökseensä tammikuun lopulla 2021, jolloin sen suoja yrityksille poistuu, mutta sen tilalle tulee uusi väliaikaislaki.

1.2.2021 velkojat voivat hakea velallisyrityksiä konkurssiin

Velkojat voivat hakea velallisyrityksiä konkurssiin 1.2.2021 alkaen. Tämä tarkoittaa, että konkurssiuhkaisen maksukehotuksen laiminlyöntiä voidaan käyttää konkurssihakemuksen perusteena.

Maksuaika pitenee 30 päivään

Konkurssilakiin tulee kuitenkin muutos velallisen eduksi, sillä uusi väliaikaislaki astuu voimaan helmikuun alussa 2021 ja on voimassa aina syyskuun loppuun asti. Tämä väliaikaislaki pitkittää maksukehotukseen liittyvän maksuajan viikon sijasta 30 päivään. Väliaikaisen lainmuutoksen perimmäinen tarkoitus on antaa velallisille tarpeeksi aikaa maksujärjestelyihin silloin, kun tätä kohtaan on asetettu maksukyvyttömyysolettama. Uusi väliaikaislaki estää velkojia hakemasta yrityksiä konkurssiin lyhytkestoisten maksuvaikeuksien vuoksi.

Jos maksukyvyttömyys on väliaikaista yritys voi kiistää maksukyvyttömyytensä sen jälkeen, kun velkoja on hakenut yritystä konkurssiin. Tällöin yrityksen tulee toimittaa käräjäoikeudelle selitys maksukyvyttömyytensä väliaikaisuudesta ja tämä vaatii yrityksiltä aktiivisuutta. Tällä hetkellä usean yrityksen tilapäisen maksukyvyttömyyden takana on koronapandemia ja sen aiheuttamat seuraukset.

Mitä lakia konkurssihakemuksissa milloinkin sovelletaan?

 1. Hakemuksiin, jotka ovat tulleet vireille ennen uuden (helmikuu 2021) väliaikaislain voimaantuloa, sovelletaan niiden vireilletulohetkellä voimassa ollutta lakia.
 2. Hakemuksiin, jotka tulevat vireille uuden väliaikaislain voimassaollessa sovelletaan tätä lakia.

              *Tätä lakia sovelletaan myös väliaikaislain voimassaolon päättyessä sekä voimassaolon päättymisen jälkeen.

Maksukyvyttömyyden määrittely

Jos velallinen on muuten kuin väliaikaisesti kykenemätön maksamaan velkojaan niiden erääntyessä on kyseessä maksukyvyttömyys.

Velallista pidetään maksukyvyttömänä, jos:

 • Hän ilmoittaa olevansa maksukyvytön, eikä ole syitä olla hyväksymättä tätä ilmoitusta
 • Hän on lakkauttanut maksunsa
 • Jos edeltävän 6kk aikana konkurssihakemuksen tekemisestä ulosotossa on ilmennyt, että velalliselle ei kerry varoja velkojan saatavien täydeksi suorittamiseksi.
 • Jos velallinen on (tai on ollut viimeisen vuoden aikana ennen konkurssihakemuksen tekoa) kirjanpitovelvollinen liike- tai ammattitoiminnastaa, eikä hän maksukehotuksen saatuaan 30 päivän kuluessa ole maksanut velkojan selvää ja erääntynyttä saatavaa.

Hyvä muistaa:

 • Velkojaan kannattaa olla yhteydessä ajoissa, sillä avoin yhteydenpito auttaa muun muassa maksuaikaneuvotteluissa.
 • Konkurssia ei voi käyttää apuna pienten saatavien perinnässä.
 • Epäselvät laskut ja maksut eivät ole velkojalle syy hakea yritystä konkurssiin.
 • Maksukyvyttömyys on mahdollista ratkaista erilaisilla keinoilla esimerkiksi yrityssaneerauksen ja velkajärjestelyjen avulla.
 • Konkurssit eivät (valitettavasti) ole harvinaisia, mutta ne voivat olla uuden alku!

Lue lisää:

Hallituksen esitys

Velallisen maksuaika konkurssiuhkaisen maksukehotuksen tiedoksiannon jälkeen pitenee 30 päivään

Tietopaketti yrittäjälle konkurssista