C- Nordic Management

toiminimen-muuttaminen-osakeyhtioksi

Toiminimen muuttaminen osakeyhtiöksi

Heinäkuusta 2019 alkaen osakeyhtiöön ei enää tarvitse sijoittaa 2500 euron pakollista alkupääomaa, jonka innoittamana moni onkin nyt perustanut osakeyhtiön. Mutta mitä toiminimiyrittäjän on tehtävä, jos hän haluaa vaihtaa yritysmuodon osakeyhtiöksi?

Yritysmuodon muutos toteutetaan perustamalla uusi yritys

Mikäli yrittäjä haluaa valita uudelle osakeyhtiölleen vanhan nimen, tulee nimi joko muuttaa tai poistaa edellinen kaupparekisteristä tai lopettaa kokonaan samassa yhteydessä oy:n perustamisen kanssa. Osakeyhtiötä perustaessa on tärkeää sisällyttää yrityksen nimeen joko sana osakeyhtiö tai lyhenne oy.

Yleensä yritystoiminnan aloittaminen toisessa muodossa sujuu suhteellisen vaivattomasti, mutta jos toiminimelle on ehtinyt kertyä varastoa, kalustoa tai muuta varallisuutta, on nämä tarkasteltava yhdessä esimerkiksi kirjanpitäjän kanssa mahdollisten veroseuraamuksien varalta. Toiminimestä siirtyminen osakeyhtiöksi ei aiheuta veroseuraamuksia kunhan verotuksessa ja kirjanpidossa noudatetaan jatkuvuuden periaatetta ja yrityksen identtisyys säilyy.

Toiminimiyrittäjän on lisäksi merkittävä itse kaikki uuden osakeyhtiönsä osakkeet, sillä se on alkuun perustettava yhdelle ihmiselle, jonka jälkeen muita omistaja voidaan toki myös ottaa mukaan.

Jatkuvuuden periaatteen noudattamisella tarkoitetaan verotuksellisesti sitä, että toiminimen liiketoiminnan varat ja velat siirretään uuteen osakeyhtiöön saman tulolähteen varoiksi ja veloiksi samoissa arvoissa. Myös varojen ja velkojen merkintä kirjanpitoon pitää tehdä samanmääräisinä kuin ne aiemmin olivat.

Identtisyyden säilymisellä viitataan puolestaan siihen, että yrityksen liiketoiminta jatkuu osakeyhtiömuodossa aiemman kaltaisena eikä yrityksen omistussuhteisiin tule olennaisia muutoksia.

Identtisyyden vaatimuksesta sekä muista yritysmuodon muutokseen liittyvistä seikoista voit lukea tarkemmin Verohallinnon ohjeista.

Osakeyhtiöön siirtymisen vaiheet

Mieti yhdessä alan asiantuntijan kanssa sopiva ajankohta siirtymiselle, jotta kaikki asiat osataan ottaa huomioon.

Muista, että osakeyhtiömuotoon siirtyminen tuo mukanaan myös muita kuluja, joita ei välttämättä toiminimiyrittäjänä tule ajatelleeksi. Näihin kuluihin kuuluvat mm. kirjanpidon työt sekä vanhojen asiakirjojen, sopimusten ja lomakkeiden päivittäminen jne. Kirjanpito on hyvä ulkoistaa viimeistään osakeyhtiötä perustaessa, sillä kirjanpidon on oltava kahdenkertaista.

Rahallisen kannattavuuden lisäksi osakeyhtiö vaatii yrittäjältä enemmän aikaa, jota kuluu yrityksen hallinnollisiin asioihin ja byrokratiaan.

Askarruttaako sinua mikään koskien verotusta, kirjanpitoa, muuta yrittämiseen tai taloushallintoon liittyvää? Meillä neuvontapalvelut sisältyvät aina kirjanpidon kuukausihintaan ja olemme sitoutuneet niitä antamaan jokaiselle yritykselle yrityksen koosta riippumatta. Ota yhteyttä.