C- Nordic Management

miten-teen-tyosopimuksen

Miten teen työsopimuksen?

Työsopimuksen tekeminen kuuluu yrittäjälle viimeistään siinä vaiheessa, kun ensimmäisen työntekijän palkkaaminen on ajankohtaista. Työsopimuksen tekeminen huolellisesti ja oikein minimoi riskejäsi. Teimme tarkistuslistan sinulle, jotta välttämättömät asiat eivät jää puuttumaan. Tarvittaessa kannattaa kuitenkin hyödyntää alan asiantuntijoita.

Työsopimus voidaan tehdä:

 • Suullisesti
 • Kirjallisesti
 • Sähköisesti

Työnteon keskeiset ehdot on kuitenkin selvitettävä erikseen kirjallisella sopimuksella, viimeistään ensimmäisen palkanmaksukauden päättymiseen mennessä.

Tällaisia ehtoja ovat mm.

 • Molempien sopimuksen osapuolien koti- tai liikepaikka
 • Työn alkamisajankohta ja päättymisaika
 • Työtehtävät
 • Työhön sovellettava työehtosopimus
 • Palkka ja sen määräytymisen perusteet
 • Palkanmaksun ajankohta
 • Työaika
 • Vuosilomat ja niiden määräytyminen
 • Irtisanomisaika

 

Työsopimuksen kesto:

Työsopimus on aina voimassa toistaiseksi, ellei perustellusta syystä sitä ole määritelty määräaikaiseksi.
Määräaikaisen työsopimuksen toistaminen voi osoittaa pysyvän työvoimantarpeen, ja on siten kiellettyä.

 

Koeaika

Työsopimuksessa voidaan yleisen käytännön mukaan sopia enintään kuuden kuukauden mittaisesta koeajasta. Määräaikaisessa työsuhteessa tulee huomioida, että koeajan tulee olla korkeintaan puolet työsopimuksen kestosta, kuitenkin korkeintaan kuusi kuukautta.

Koeaika tarkoittaa, että työsopimus voidaan purkaa molemmin puolin. Työnantaja tarvitsee purkamiselle kuitenkin lakisääteiset perusteet, eivätkä ne saa perustua muun muassa syrjintään tai epäasialliseen perusteluun.

Miten yrityksessänne on hoidettu palkanmaksuasiat? Asiantunteva tilitoimistomme osaa auttaa palkkaukseen liittyvissä kysymyksissä. Ota yhteyttä.