Tilitoimisto Nordic C-Management Oy Helsinki | Puh. 020 734 6900

Toiminimi

Yritystoiminnan aloittaminen toiminimellä on helppoa, ilmoitus kaupparekisteriin riittää. . Laadimme puolestanne valmiiksi perustamisilmoituksen, tai vaihtoehtoisesti täyttämällä perustamisilmoitus Patentti- ja rekisterihallituksen sivuilla tai noutamalla paperinen versio palvelupisteestä pääset aloittamaan yritystoiminnan yksityisenä elinkeinonharjoittajana.

Toiminimen perustamisilmoitusta jätettäessä mukaan pitää myös liittää kuitti perustamismaksun suorittamisesta. Kaikissa tilanteissa toiminimen rekisteröinti ei kuitenkaan ole pakollista. Lain mukaan perustamisilmoituksen on velvollinen tekemään sellainen yksityinen elinkeinonharjoittaja joka:

- harjoittaa luvanvaraista elinkeinotoimintaa;

-toimii omasta asunnosta erillisessä pysyvässä toimipaikassa, esimerkiksi.liiketilassa, tai

-kenen palveluksessa on muita henkilöitä kuin aviopuoliso tai perheenjäsen.

Mikäli nämä ehdot eivät täyty, ei velvollisuutta toiminimen rekisteröimiseen ole. Suosittelemme kumminkin rekisteröintiä ja tämä on kannattavaa, jotta yrittäjä varmistaa saavansa yksinoikeuden toiminimen käyttöön.

Toiminimen edut

Toiminimen avulla on sekä helppo että edullista aloittaa yritystoiminta. Perustamiskustannukset ovat tällä hetkellä reilut sata euroa. Ammatinharjoittajan on mahdollista laatia kirjanpito yhdenkertainen kirjanpito  -menetelmällä sekä pienen liikevaihdon tapauksessa (vuosittainen liikevaihto alle 25 000,00 eur tai 50 000,00 eur) kausiveroilmoituksen jättäminen, joko kerran vuodessa tai neljännesvuosittain, säästää kirjanpitokuluissa.

Tilikauden liikevaihdon jäädessä alle 22 500,00 euroon on mahdollista hakea arvonlisäveron alarajahuojennusta, mistä huolehdimme automaattisesti puolestanne.

Verotusasiat on myös helppo järjestää, sillä toiminimen kautta saadut tulot ovat toiminimen haltijan henkilökohtaista tuloa, ja verotus tapahtuu joko ansio- tai pääomatulona. Toiminnan hiljentyessä toiminta on myös helppoa keskeyttää ja käynnistää taas niin halutessaan.

Yksityisen elinkeinonharjoittajan vastuu

Yksityinen elinkeinonharjoittaja suorittaa liiketoiminnassaan tekemät sopimukset ja sitoumukset omalla nimellään. Täten toiminimen perustaminen ei merkitse yrittäjän henkilökohtaisen omaisuuden erottamista toiminimen omaisuudesta muutoin kuin kirjanpidollisesti. Esimerkiksi ulosottotilanteessa vastuu veloista merkitsee velkojan mahdollisuutta periä saataviaan myös yrittäjän henkilökohtaisen omaisuuden kautta.

Toiminimi ei siis ole yrittäjästä erillinen oikeushenkilö, vaikka sille laaditaankin oma kirjanpito ja rekisteröity nimi. Vastaavasti toiminimellä toimiessaan yrittäjällä on vapaasti mahdollisuus nostaa yrityksestä varoja omaan käyttöönsä näiden ollessa yrittäjän omia varoja.

Olemme apunasi yritystä perustettaessa sekä tarjoamme räätälöityjä taloushallinnon palveluitamme yrityksesi koosta ja iästä riippumatta.

Ota yhteyttä ja katsotaan kuinka voimme edistää yritystoimintaasi! Tilitoimisto Nordic C-Management palvelee teitä ympäri Suomea. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Lohjalla, TampereellaTurussa ja Vantaalla.